Ljuslampett

Introduktion

En ljuslampett är ett ganska enkelt slöjdalster och är tillverkat av få delar. Kanske kan du leta fram alla delar du behöver från slöjdsalens återbrukslåda. En ljuslampett är ett perfekt sätt att prova hur olika typer av material och tekniker kan passa samman till något användbart. Lampetten kan dekoreras efter olika högtider eller teman som bland annat sport och spel.

 

Utmaning

Hur rak/rät lyckas du få din fog? 

Kan du hitta allt material där ni förvarar återbruksmaterial i slöjdsalen? 

Täcker din ytbehandling alla synliga ytor?

Hur jämna och släta blir kanterna på dina utsågade dekorationer? 

Hur väl stämmer din ritning/skiss överens med det färdiga alstret? 

Begreppslista

Material: furu, al, björk, bräda, kryssfaner, skivmaterial.

Verktyg/redskap: stålskala, vinkelhake, kaplåda, kontursåg, slippapper, hammare, borrskruvdragare, geringsåg, fogsvans i kaplåda.

Tekniker: mäta, såga, borra, slipa, måla, limma, spika, skruva, klippa, fila, dekorera, nita, ytbehandla.

Beskrivande: parallell, tjock, tunn, raka kanter, berätta, målad, lackad, betsad, limmad, skruvad, nitad.

Ljuslampett
Till lärare

Förslag på lektionsplanering/undervisningstips

Lampetten är ett förhållandevis enkelt slöjdföremål som kan tillverkas med grundläggande tekniker och verktyg. Lampetten innehåller få delar, vilket gör planeringen och arbetet extra överskådligt för eleverna. Arbetet kan planeras för att eleverna ska fokusera på funktion, men det kan exempelvis också fokusera mot dekorationer, uttryck genom färgval, sågade former och figurer. Den begränsade ytan gör att de flesta elever håller sina dekorationer relativt enkla och blir på så vis klara med arbetet på ganska kort tid.  

Ljuslampetten Kan med fördel vara en del av ett arbetsområde där eleverna får välja mellan ljuslampett, bokstöd och servettställ dekorerad med utsågad figur och passande ytbehandling. Verktyg, tekniker och ytbehandling som krävs för dessa tre olika slöjdföremål är till största del de samma . 

Arbetsområdets tidsåtgång beräknas till ca 4-6 lektioner för elever i åk 4 och uppåt, om eleverna har grundkunskaper i att såga med kontursåg, mäta och såga i 90°, sammanfoga med skruv, lim och spik. Vi rekommenderar filmerna i stödmaterialet om eleverna saknar någon eller flera av dessa kunskaper. 

Lämpligt material

Eftersom alstret är ganska litet passar det bra att använda material från slöjdsalens restlåda med återbruk och kap. Virkesdimensioner med bredd om ca 70mm och tjocklek av 12-15mm passar väl. Kryssfanér/Plywood med tjocklek om ca 4mm passar bra till dekorationerna. Att blanda olika träslag fungerar väl, särskilt om delarna ska målas med täckande färg. En ljuskopp av metall för värmeljuset behövs också. En skruvögla centrerad i toppen ger ett extra arbetsmoment, men kan ersättas med ett eller två hål för upphängning.

Vi rekommenderar att sortera slöjdsalens restmaterial efter olika storlekar, material och format. Det gör materialet inbjudande och kan underlätta för eleverna att hitta det material de söker.   

Verktyg/redskap

Till arbetet krävs endast enkla verktyg i form av mätverktyg, kontursåg, fogsvans/kaplåda, borrskruvdragare, slipkloss, slippapper, skruvmejsel, hammare,  spik, skruv, lim och ytbehandling. I instruktionsfilmerna används trägängad skruv 4x40mm och spik 1,7x40mm.   

Koppling till kursplanen

Att låta barnen arbeta med egen design och formgivning, framställning och värdering gör att arbetet kan täcka stora delar av kursplanens innehåll. Med val av återanvänt material eller rester blir arbetsområdet mer hållbart och barnen kan koppla sin användning av detta materialet till resurssnålhet och hållbarhet.

Förslag på bedömningskriterier

 • Hur utvecklat väljer eleven mellan olika alternativ under idéutvecklingen?
 • Väljer eleven återvinning, alternativt spillbitar eller nytt material?
 • Vinkel på fogning i 90 grader och vågrätt. 
 • Hur mycket av materialet är valt av 
 • Ligger de fogade ytorna tätt mot varandra?
 • Täcker ytbehandling alla synliga ytor?
 • Har ytbehandlingen tydlig skiljelinjer mellan färgerna? 
 • Kvalitet på utsågade former/figurer, är formerna jämna och släta?
 • Hur väl har eleven hushållat med sitt valda material? 
 • Har eleven bibehållit eller utvecklat uttrycket från skissen? 
 • Motivering av val och värdering av resultatets kvalitet.