Om Slöjdlexikon

Här finns "Slöjd-akuten" - Hemundervisningsspecial

Slöjdlexikon blir tillgängligt för alla elever med hemundervisning, dygnet runt! Alla slöjdlärare är välkomna att beställa gratis inlogg på Slöjdlexikon via denna länk. Sprid gärna så att alla får ta del! 

Många skolor är redan väl inarbetade med både Slöjdlexikon för undervisning och Slöjdportfolio för reflektion. Till er kan vi bara säga Grattis, ni har det väl förberett. Hör av dig om ni behöver fler inlogg just nu, så uppgraderar vi ditt abonnemang kostnadsfritt. 

Här hittar du "Slöjd-akuten" med arbetsplaneringar kopplade till filmer och instruktioner i Slöjdlexikon. Vi fyller på kontinuerligt.

*********

Slöjdlexikon är Sveriges mest omfattande digitala lärobok för slöjd i skolan. Genom filmer, bildspel och text presenteras ett pedagogiskt och granskat material. Kunskap och inspiration för hela slöjdämnet.

Läroboken Slöjdlexikon kompletteras av den digitala arbetsboken Slöjdportfolio. I Slöjdportfolio kan elever dokumentera sin arbetsprocess under hela skolgången. Arbetsboken Slöjdportfolio utgör ert trygga underlag vid formativ och summativ bedömning och betyg.

Läs mer om Slöjdlexikon och Slöjdportfolio på www.slojd.nu
Här kan du beställa eller läsa om abonnemang och priser.

Nytt i Slöjdlexikon

Nya beskrivningar och filmer produceras hela tiden till Slöjdlexikon. Håll dig uppdaterad och läs på vår blogg.

PS. Använder ni surfplattor? 
Lägg till Slöjdlexikon som bokmärke och läromedlet fungerar som en app. Här finns en film som visar hur.

Image
Småkryp