Om Slöjdlexikon

Slöjdlexikon flyttar in i sin nya plattform. Filmer och bilder är fortfarande på väg, texter kommer bearbetas. Om du saknar någon film så finns allt kvar, precis som det såg ut i juni fast på en ny adress: gamla.slojdlexikon.nu Den gamla versionen kommer att ligga kvar orörd under hela denna termin. 

Lösenord. Första gången du loggar in behöver du återställa ditt lösenord. Hör av dig till kontakt@slojd.nu om systemet inte känner igen din mailadress.

-----------

Slöjdlexikon är Sveriges mest omfattande digitala lärobok för slöjd i skolan. Genom filmer, bildspel och text presenteras ett pedagogiskt och granskat material. Kunskap och inspiration för hela slöjdämnet.

Läroboken Slöjdlexikon kompletteras av den digitala arbetsboken Slöjdportfolio. I Slöjdportfolio kan elever dokumentera sin arbetsprocess under hela skolgången. Arbetsboken Slöjdportfolio utgör ert trygga underlag vid formativ och summativ bedömning och betyg..

Läs mer om Slöjdlexikon och Slöjdportfolio på www.slojd.nu
Här kan du beställa eller läsa om abonnemang och priser.

PS. Använder ni surfplattor? 
Lägg till Slöjdlexikon som bokmärke och läromedlet fungerar som en app. Här finns en film som visar hur.

Slöjdens material Furu - KORT