Skruva

Introduktion

När två eller flera delar sätts samman kallas det för sammanfogning eller förband. De vanligaste teknikerna för att sammanfoga är skruva, spika och limma.

I filmen visas grundläggande kunskaper om hur du kan tänka när du vill borra hål och skruva. Om du inte tycker att skruvhuvudet är så snyggt så kan du gömma det bakom en träplugg, filmen Skruv - plugga skruvhål i trä visar hur.

Begreppslista

Material: Trä, kryssfanér, 
Tekniker: Borra, skruva, plugga

Skruva
Till undervisande lärare

Borrskruvdragare, hammare och fogsvans är tillsammans de vanligaste verktyg eleverna hittar i hemmet. Filmen om borrskruvdragaren förklarar dess funktioner, knappar och inställningar.  Filmen “Borra i trä” visar hur borrskruvdragaren används och några saker som är viktiga för att lyckas när man arbetar med den. Vill en elev plugga sina skruvhål finns det en instruktion för det också.

Alster där tekniken används

Av
Andreas Krüger