Servettställ i metall och trä

Introduktion

Servettställ kan tillverkas av få delar. Det lilla material som krävs kan ofta finnas bland restbitar i återbrukslådan/restlådan. Tillverkar du ett servettställ kan olika typer av material och tekniker användas samtidigt. Servetttället kan dekoreras efter olika högtider eller andra tema, som exempelvis jul, blommor eller sport. Dessutom kan servettstället bli en alldeles perfekt gåva. 

Utmaning

 • Kan du hitta allt material du behöver i återbruksmaterial eller från restlådan? 
   
 • Klarar du av att få stöden i rät vinkel och parallella med varandra? 
   
 • Täcker din ytbehandling alla synliga ytor?
   
 • Hur jämna och släta blir kanterna på dina klippta dekorationer?
   
 • Ligger metallbitarna tätt mot varandra?
   
 • Blev det färdiga alstret likt din skiss/ritning? 
   

Begreppslista

Material: furu, al, björk, bräda, kryssfaner, skivmaterial, aluminiumplåt, kopparplåt, mässingsplåt

Verktyg/redskap: stålskala, vinkelhake, kaplåda, kontursåg, slippapper, hammare, borrskruvdragare, plåtsax, fil, blindnitstång

Tekniker: mäta, såga, borra, slipa, måla, limma, spika, skruva, klippa, fila, dekorera, nita

Beskrivande: parallell, rät, tjock, tunn, klippt, filad, raka kanter, målad, lackad, betsad, limmad, skruvad, nitad

Servettställ i metall och plåt
Till lärare

Förslag på lektionsplanering/Undervisningstips

Servettstället kan utföras som ett relativt enkelt alster, med grundläggande tekniker och verktyg. Slöjdföremålet innehåller endast tre delar för att uppnå funktionalitet, vilket gör planering och arbete överskådligt för flertalet elever. Arbetet kan fokuseras mot dekoration och uttryck, genom färgval, klippta eller sågade former och figurer, alternativt fokuseras mot servettställets funktion. 

Vi beräknar elevernas arbetstid till ungefär 4-6 lektioner, vilket förutsätter att eleverna har grundläggande kunskaper i att klippa och fila metallplåt, mäta och såga 90°, sammanfoga med skruv, nit, lim och spik.  

En utveckling av arbetsområde kan vara att låta eleverna välja mellan servettställ, ljuslampett och bokstöd. Valt alster dekoreras med, exempelvis, utsågad figur (tema) och passande ytbehandling. Arbetsprocess, material, verktyg, tekniker och ytbehandling kan vara det samma för dessa tre slöjdalster.  

Lämpligt material

Eftersom servettstället är ett förhållandevis litet föremål kan det passa bra att använda material från lådor med återbruk och kapspill. I filmen använder vi rester av hyvlad furu 70x15 mm och kryssfanér (Plywood) av 3-6 mm tjock furu och björk. Blandade trädslag kan användas, särskilt om delarna ska målas med täckande färg. Plåten i filmen är 0,7 mm aluminium och är lagom styv/lätt att klippa. Låt gärna eleverna kombinera mässing och koppar med aluminiumplåten för att framhäva detaljer. Koppar- och mässingsplåt kan med fördel vara tunnare än 0,5 mm så blir det lättare att klippa. 

Om material är försorterat efter vad som kan passa till botten och sidor kan det bli lättare för de yngre eleverna att finna lämpligt material. 

Verktyg/redskap

Till arbetet krävs endast ett fåtal verktyg, såsom mätverktyg, kontursåg, fogsvans (kaplåda), borrskruvdragare, slipkloss och slippapper, skruvmejsel, hammare,  spik, skruv, nit, plåtsax, fil, blindnittång lim och eventuell färg eller bets.  

Koppling till kursplanen

Att låta eleverna arbeta med egen design och formgivning, framställning och värdering gör att arbetet kan täcka stora delar av kursplanens innehåll. Genom att tänka resurssnålt, med användning av återbrukat- och restmaterial, kan arbetsområdet fokusera på hållbarhet samtidigt som begränsad materialtillgång kan utgöra en utvecklande utmaning för eleverna i designarbetet. 

Förslag på bedömningskriterier

Vinkel på fogning i rät vinkel (90°). 

Ligger de fogade ytorna tätt mot varandra?

Täcker ytbehandlingen alla synliga ytor?

Kvalitet på utsågade former/figurer (jämna och släta).

Har eleven bibehållit eller utvecklat idén från skissen (form och uttryck)? 

Motivering av olika val och värdering av arbetsresultat.