Välkommen!

Rykande färska beskrivningar om Tenngjutning!

Tre olika tekniker för att gjuta i tenn finns nu beskrivet här i Slöjdlexikon. Hur kommer din gjutning se ut?

*********

Slöjdlexikon är Sveriges mest omfattande digitala lärobok för slöjd i skolan. Genom filmer, bildspel och text presenteras ett pedagogiskt och granskat material. Kunskap och inspiration för hela slöjdämnet.

Läroboken Slöjdlexikon kompletteras av den digitala arbetsboken Slöjdportfolio. I Slöjdportfolio kan elever dokumentera sin arbetsprocess under hela skolgången. Arbetsboken Slöjdportfolio utgör ert trygga underlag vid formativ och summativ bedömning och betyg.

Läs mer om Slöjdlexikon och Slöjdportfolio på www.slojd.nu
Här kan du beställa eller läsa om abonnemang och priser.

Nytt i Slöjdlexikon

Nya beskrivningar och filmer produceras hela tiden till Slöjdlexikon. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Instagram, FB eller läs på vår blogg.

PS. Använder ni surfplattor? 
Lägg till Slöjdlexikon som bokmärke och läromedlet fungerar som en app. Här finns en film som visar hur.

Tenngjutning i Slöjdlexikon

Läs mer på slöjd.nu!

Här kan du beställa och läsa om
abonnemang och priser: