Låda, skåp och skrin

Introduktion

Principerna för att bygga en låda, ett skåp eller skrin är lika, oavsett om du vill bygga ett litet skrin eller ett stort skåp. 

I den här beskrivningen används handverktyg som kapsåg och fogsvans. Du får också lära dig om sammanfogningar som limning, spikning och pluggning.

Översiktsfilmen visar de olika stegen i arbetet, från idé och formgivning till färdig förvaring. Titta sedan noga på de enskilda filmerna för att se exakt hur de olika momenten utförs.

Utmaning

  • Titta dig omkring, reflektera över allt som har rätvinklig form. 
  • Vilka andra former finns? Varför är det enklare att bygga med räta vinklar?
  • Kan du namnen på alla verktyg du använder i ditt arbete?

Begreppslista

Material: Brädor, lister, plankor, skivor, kryssfanér, Plywood. 

Verktyg/redskap: Linjal, vinkelhake, strykmått, kapsåg, klyvsåg, borrmaskin, rasp, fil

Tekniker: Rita, mäta, såga, borra, limma

Beskrivande: Rätblock, box, ask, kista, burk, spikad, limmad, skruvad, pluggad, tappad, lock, botten, stängbar, gera, rätvinklig, fyrkantig, ihålig, tom

 

Låda, skåp och skrin.
Låda, skåp och skrin.
Till undervisande lärare

Undervisningstips

För de flesta elever är det en stor utmaning att skapa ett förutbestämt föremål bestående av flera sammanfogade delar. I projektet har vi valt räta vinklar och rätblocksform, vilka ofta utgör en grund för konstruktioner av olika slag. De räta vinklarna är lätta för eleverna att finna i sin direkta närhet.

Eleverna kan finna räta vinklar i sin egen sal och reflektera hur deras omgivning skulle se ut om exempelvis skåp och hyllor konstruerades i en andra vinklar. Exempelvis kan eleverna få fundera på hur byggnationen av en skola skulle fungera om alla leverantörer och konstruktörer använde sig av egna godtyckliga vinklar.

Ämnesövergripande samarbete

För att skapa en hållbar och fungerande konstruktion är det viktigt att eleven förstår hur exakta och bestämda vinklar skapas. I filmerna har vinkelhaken en framträdande roll och det kan vara lämpligt att arbeta ämnesövergripande med matematikundervisningen gällande vinklar, geometriska former och volymberäkning.

Låda, skåp och skrin är utmärkta föremål för ytbehandling av olika slag. I samband med lektioner om färglära och mönsterskapande kan elevernas nyvunna kunskaper gestaltas genom dekoreringar av lådan, skåpet eller skrinet.

Textila material kan med fördel användas för inredning och dekoration. Exempelvis kan ett korsstygnsbroderi utveckla den geometriska träningen. Låt eleverna anpassa lådans storlek och form till en broderad skiva eller kudde, eller vice versa. Det blir en uppgift som utmanar eleven till att planera väl före genomförandet.

Historiska dekorationer och kulturella uttryck kan med fördel användas för att öka progressionen av projektet. Lämpligt för de högre årskurserna är karvsnitt och exempelvis intarsia. Det går att göra karvsnitt i furu men det är lättare att utföra det i al eller björk.

Att tillverka en obehandlad låda enligt filmmaterialets exempel tar ca 12 lektioner á 80 minuter, för elever i årskurs fyra till sex.

Förslag till bedömningskriterier

  • Höll eleven materialåtgången inom de uppsatta ramarna?
  • Hur väl passar delarna samman?
  • Hur väl följer den färdiga formen den ursprungliga ritningen?
  • Hur väl passar lådans form det eventuella innehållet?
  • Följer estetiken elevens intention, alternativt uppgiftens karaktär?

Lämpligt material

Massivt trä: Planhyvlad furu, björk eller al
Skivmaterial: Furuplywood, björkplywood

Verktyg/redskap

Linjal
Vinkelhake

Strykmått
Ryggsåg/ liten fogsvans
Kaplåda
Geringsåg
Japansåg/ dragsåg
Borrmaskin/ drillborr
Rasp
Fil
Tving

Av
Greger Trobäck