Figurer på platta

Introduktion

Det går att sätta hjul på nästan vad som helst, exempelvis en elefant, ett badkar, eller kanske en melonbit. Vad vill du få att rulla? Hur fäster du hjulen? Med rundstav eller eller med skruv? Titta på filmerna om att välja typ av hjul innan du sätter igång, men börja såklart med att göra din skiss! 

Utmaning 

Att välja rätt metod för att fästa hjulen är bland det viktigaste för att ett alster ska rulla, varför?

Varför är det viktigt att hjulen kommer i samma höjd och bredvid varandra? Vad händer om de hamnar för olika? Eller om alla hjulen kommer för högt eller för lågt?

Kan du namnen på de verktyg du använder under arbetet?

Begreppslista

Material: trä,, skruv, hjul, snöre, färg
Verktyg/redskap: anslagsvinkel, stålsala, sax, skjutmått, kaplåda, försänkare, skruvmejsel, syl, kontursåg, rasp, fil, hyvel, slippapper, spiralborr och borrskruvdragare
Tekniker: skissa, mäta, markera, hyvla, borra, såga, raspa, fila, slipa, fästa, limma
Beskrivande: rät vinkel, 90 grader, slät, rulla, rullande, form

Alster på platta
Till lärare

Det finns två beskrivningar för alster som rullar: Bilar samt Figurer på platta. Dessa kompletteras med teknikfilmerna om hjul: Hjul på rundstav och Hjul på skruv. Det går att låta eleverna välja teknik utifrån vilken typ av alster de vill göra. Använd filmerna om skiss och skisstekniker för att hjälpa eleven att komma på vad hen vill göra. 

Det går fint att kombinera andra material med ett rullande alster i trä exempelvis ståltråd och tovad ull. Hur man fäster dessa på alstret kan ge intressanta diskussioner med eleverna.

Tidsåtgång 

Filmerna har lagt vikt på att vi skissar fram flera idéer innan vi tecknar ett färdig förslag. 

Räkna en lektion på genomgång av arbetsuppgift, skissning och att rita en mall. Därefter tar det olika tid beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med. Beräkna gärna 4-5 lektioner till för att få fram ett ytbehandlat alster bestående av minst två delar. 

Bedömning 

Arbetet kan kopplas till olika typer av visuellt eller kulturellt uttryck när det gäller val av material, form och färg. Dessutom kan man koppla arbetets kvalitet till hur väl alstret rullar och exempelvis val av verktyg och resultat av detta val. Tänk då på hur eleven kan lösa problem som uppstår utan att börja om helt från början. Hur kan eleven visa lärande även om det inte blir som planerat? På vilket sätt kan eleverna få tydliga iaktagbara mål som kopplar uppgiften med ämnets kunskapskrav?

Lämpligt material

Vi har i filmerna om hjul medvetet valt från återbrukslådan eftersom det inte behövs så mycket material i samma dimensioner. Lämplig tjocklek på materialet är 1,5-2,5 cm, men det behöver inte vara någon begränsning. Den röda bilen är sågad i 1,5 cm cm al och den blåa är sågad i 3 cm material och är lite i tjockaste laget för kontursågen. Kanske kan ett alster med hjul kombineras med andra hårda material exempelvis ståltråd, metallplåt eller också något mjukt material som garn eller tovat ull.

Verktyg/redskap

Det är ett medvetet val att vi använder borrskruvdragare då det finns i de flesta slöjdsalar och hem runt om i landet. Att borra hål till rundstav med en pelarborr kan vara en lämplig instegsuppgift för att visa eleverna hur man kan repetera borrdjup och vinkel på hålen.