Om Slöjdlexikon

Samlat och strukturerat - direkt online
Anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Slöjdlexikon är läroboken!

Låt Slöjdlexikon visa hur – du förmedlar fingerkänslan och får tid för mötet med eleverna. Visa via projektor för hela gruppen samtidigt eller låt eleverna använda Slöjdlexikon individuellt. Materialet är noga granskat, genusneutralt och på svenska. Slöjdlexikon utökas kontinuerligt med nytt material, och du har alltid tillgång till det nyaste.

Slöjdportfolio - den digitala arbetsboken, är ett komplement till Slöjdlexikon. I Slöjdportfolio dokumenterar eleverna enkelt med både logg och redovisning sitt arbete i slöjden. Allt finns samlat och materialet utgör lärarens trygga grund för både formativ och summativ bedömning. Läs mer om Slöjdportfolio här.

Hur fungerar Slöjdlexikon?

Slöjdlexikon levereras i abonnemangsform. Detta medför låg årskostnad, gratis uppdateringar samt tillgång till programmet både online och i ned-laddad form.  Det finns abonnemang för 2, 16 och 32 inloggningar med motsvarande 3, 4 eller 6 nedladdningar.

Läs mer om Slöjdlexikon eller beställ ett abonnemang

www.slojd.nu/lexikon