Välkommen!

Tips! Här finns arbetsområden - planeringar kopplade till filmer och instruktioner i Slöjdlexikon.

*********

Slöjdlexikon är Sveriges mest omfattande digitala lärobok för slöjd i skolan. Genom filmer, bildspel och text presenteras ett pedagogiskt och granskat material. Kunskap och inspiration för hela slöjdämnet.

Läroboken Slöjdlexikon kompletteras av den digitala arbetsboken Slöjdportfolio. I Slöjdportfolio kan elever dokumentera sin arbetsprocess under hela skolgången. Arbetsboken Slöjdportfolio utgör ert trygga underlag vid formativ och summativ bedömning och betyg.

Läs mer om Slöjdlexikon och Slöjdportfolio på www.slojd.nu
Här kan du beställa eller läsa om abonnemang och priser.

Nytt i Slöjdlexikon

Nya beskrivningar och filmer produceras hela tiden till Slöjdlexikon. Håll dig uppdaterad och läs på vår blogg.

PS. Använder ni surfplattor? 
Lägg till Slöjdlexikon som bokmärke och läromedlet fungerar som en app. Här finns en film som visar hur.

Slöjdens material Björk - KORT

Läs mer på slöjd.nu!

Här kan du beställa och läsa om
abonnemang, priser och vår kampanj för nya abonnenter:

Till kampanjen