Skulptur i olika material

Introduktion

Hur slöjdig är du? Samtliga skulpturer är gjorda utan lim! De har helt enkelt slöjdats ihop. Ju mer du kan, desto friare kan din fantasi få skena iväg bland slöjdens alla tekniker och material. Välj färger och former som du verkligen gillar och skapa din alldeles egen skulptur. 

Utmaning

Lyssna på den inspiration din lärare ger och ta del av vilka förutsättningar ni har, kanske ett tema? Titta igenom filmerna och fundera över vad som är möjligt att göra och vad som inspirerar just dej. Utgå sedan från de material som finns tillgängligt på skolan eller material som du själv har och vill återbruka i en skulptur. Det kan vara en eker från en gammal cykel som slitits ut eller en bit tyg från ett gosedjur du älskat sönder. Titta även noga på filmen om idéutveckling, det kommer att spara tid och ge ett bättre resultat. 

Utveckla din idé och gör en tydlig teckning som visar alla delar. Skriv på teckningen vilka material och tekniker du tänker använda. Fotografera teckningen och lägg i Slöjdportfolio eller annan loggbok för att förklara hur du tänker göra. Vilka material kan du kombinera för att får fram hur grym, snäll, söt, arg, trevlig eller giftig din skulptur är? 

Begreppslista

Material: garn, textilier, kardat ull, ståltråd, aluminiumplåt, trä, plast, metall, återbruk...
Verktyg/redskap: passande för tekniker i de material du väljer.
Tekniker: klippa, sy, brodera, tova, filta, vika, driva, såga, forma, hyvla, raspa, slipa, måla

Skulptur i olika material
skulptur
Till lärare

Förslag på lektionsplanering/Undervisningstips

Idéen bakom detta arbete kommer från två delar av kursplanens (lgr22) centrala innehåll. 

  1. Att ta fram helt egna idéer och göra det möjligt även för elever som vanligtvis inte är så bra på det. Intentionen är att eleverna ska “äga” sin egen idé. Filmen om skisstekniker i fyra steg är en väl fungerande lösning på den utmaningen. 

  2. Detta är ett arbetsområde där eleverna kan/måste kombinera olika material. Eventuellt att kombinera endast trä och metall, eller ett samarbete mellan salarna där eleverna får möjlighet att arbeta med både hårda och mjuka material i samma arbete. Det är uppskattat av eleverna att få använda olika typer av material och tekniker i ett och samma arbete, och de gillar att “fritt” få ta fram sina egna idéer, från skiss och teckning till färdigt alster. Att göra just en fantasiinsekt är ett sätt för eleverna att inte fästa sig för mycket i hur saker ser ut i verkligheten utan ge utlopp för sin skaparglädje. Det är dessutom förhållandevis lätt att hitta filmer och kunskap om just insekter i olika medier och läromedel. 

Ett friare arbete kräver att eleverna har förkunskaper inom material och tillhörande tekniker. I ett gemansamt projekt mellan slöjdarterna kan undervisningen läggas upp så att undervisningen tränar på tekniker som kan användas i arbetet med skulpturen. I textilslöjdsalen kan förkunskaper ges genom små projekt i tovning, filtning och broderi medans i trä- och metallslöjdsalen tränar luffarslöjd och olika tekniker och alster för arbete med aluminiumplåt (klippa, fila, driva, borra, stansa, nita etc.). De förberedande uppgifterna kan ta över en halv termin i varje sal. Därefter kan eleverna presenteras för arbetsområdet skulptur, exempelvis kan inspirationen handla om insekter i regnskogen och tydliga mål för arbetet. 

Exempel: Skulptur, föreställande en fantasiinsekt: 

  • med kropp, vingar, ben, ögon och något giftigt. 

  • det giftiga ska synas på djuret

  • stå på en sockel med djurets namn, som på ett museum.

  • något som var tovat/filtat 

  • Alla tekniker för sammanfogning var tillåtna förutom tejp och lim. 

Förutom att sy, skruva, spika, plugga och nita, kan saker lindas ihop med ståltråd och snöre eller också vikas ihop så det håller fast olika delar. Detta för att tvinga eleverna att tänka själv, men också kunna diskutera med dem hur man kan löser praktiska problem och se de olika materials egenskaper. Arbetet från skissning till färdigt alster brukar ta runt 6-8 lektioner för elever i åk 5, men kan med fördel göras med äldre elever som har mer erfarenhet av olika material och tillhörande tekniker. 

Vilka kriterier som väljs att arbeta ifrån borde utgå från vilka förkunskaper eleverna anses ha från tidigare slöjdarbeten. 

Förslag till bedömningskriterier

PDF med exempel på lärandematris Från Johan Alms program LMX finns lite längre upp på sidan.

Lämpligt material

Alla typer av material är lämpliga. Såväl de vanligt förekommande material som garn, tyger, kardad ull som trä (gärna lind/al), fanér, kottar, pinnar, ståltråd och tunnare metallplåt, men också material som vi vanligtvis förknippar med återbruk som gamla kläder, spännband, pet-flaskor, glassboxar, kapsyler etc. Arbetsområdet passar bra till att utgå från återbruksmaterial från hemmet och rester/spill ifrån slöjdsalarna. Duka en spillbuffé och låt barnen välja två-tre material som de tycker är intressanta utifrån kriterier som exempelvis yta, färg, volym, vikt, mönster och struktur, gärna innan de de vet vad uppgiften är. När de sen designar sin skulptur måste alla/delar av dessa material ingå vilket tränar barnen i att komma på idéer, hitta lösningar, prova, ompröva och värdera olika kombinationer, arbetsmetoder och resultat. 

Det går fint att begränsa material från en slöjdsal exempelvis tillsammans med återbruk och välja utgå från några eller delar av filmerna i undervisningen.  

Verktyg/redskap

Val av redskap och tekniker i arbetet kommer som ett naturligt resultat av vilka material eleverna väljer att göra de olika delarna till skulpturen. Det är upp till läraren att planera hur arbete ska fortgå. Om arbetet spänner över en kortare tid så går det så klart att välja ut några redskap passande till arbete med några specifika material för att reducera valmöjligheterna i arbetet så att det går snabbare. 

Söker du som lärare undervisningstips? I Slöjdlexikon finns utvecklade arbetsområde med läraranvisningar knutna till läroplanen. Ta gärna del av hela eller valda delar av materialet och låt det utveckla din undervisning. 

Arbetsområde åk 7-9 / Utsmyckning / Skulptur i olika material