Idéutveckling med tankekarta

Introduktion

Tankekarta eller en så kallad mind map kan hjälpa dig att utveckla nya idéer, finna nya lösningar och hjälpa dig att minnas. 

Att komma på nya idéer kan upplevas som svårt, både i slöjdande och vid andra tillfälle. I filmen får du lära dig de grundläggande stegen i att skapa tankekartor som kan hjälpa dig att utveckla egna idéer och nya lösningar. 

När du skapar en tankekarta behöver du inte följa en speciell ordning, men metoden kan hjälpa dig att få ordning på dina tankar. Den låter dig strukturera dina idéer visuellt i en bild och är till bra hjälp för att upptäcka nya sätt att tänka. Ibland uppstår en kombination av gamla idéer som tillsammans skapar något helt nytt.  

Väljer du dessutom att skapa din tankekarta med papper och penna kommer din hjärna att ha ännu bättre chans att minnas det du fyller din tankekarta med. 

Tankekartan kan även skapas digitalt. Det finns många olika specialprogram som du kan använda när du vill skapa din tankekarta på en dator, mobil eller på surfplattan. Datorer är bra, men kom ihåg att hjärnan blir bättre om du använder papper och penna ibland.

Tankekarta med text
Till lärare

Vad är bra med en tankekarta?

Tankekarta eller minneskarta (mind map) är en strategi för att bearbeta information. Tekniken kan med fördel användas för att utveckla idéer, finna lösningar och även skapa goda förutsättningar för att minnas.

I filmen visualiseras hur tankekartan skapas och hur tekniken kan användas för att underlätta elevernas väg mot ett skapande av individuella idéer. Tankekartan kan fyllas med text så väl som skisser, eller med en blandning. Med tankekartan ges eleverna ett verktyg och en metod till individuell idéutveckling.  

Med fördel kan eleverna fotografera och dokumentera sin tankekarta under arbetets gång. Dokumentationen tydliggör hur eleven kom på sin idé och sedan fann vägen till det färdiga alstret. Eleven har då möjlighet att se hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

För att uppmuntra eleven till att ta ansvar för sin arbetsprocess, är det eftersträvansvärt om eleven når en känsla av att “äga” sitt slöjdprojekt. Arbetssättet med tankekarta ger goda förutsättningar för personlig och individuell idéutveckling som bidrar till att eleven kan utforma sina “egna” personliga slöjdprojekt.