Idéutveckling med geometriska former

Introduktion

Idéer kommer inte alltid av sig själv. Denna teknik passar när du inte vet hur du ska börja. Med enkla geometriska figurer blir det enklare att komma igång, låt pennan och de geometriska formerna leka sig fram till en idé att utgå ifrån. Denna idé kan du sedan teckna med detaljer och färger eller också rita en konstruktionsritning i skala som förklarar alstrets storlekar och hur alla delar sitter ihop.

Begreppslista

Material: papper, penna,
Tekniker: idé, idéutveckling, skissa
Beskrivande: geometriska former, fyrkant, trekant, cirkel, oval, skisser

Tips

Den här tekniken kan användas oavsett om du vill göra en skiss på Huvudfoting, ett broderi eller ett alster på hjul.

ideutveckling